Sản Phẩm dát vàng

Manager
Sản Phẩm dát vàng 2.63/5 (52.62%) 168 votes

Sau đây là những sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi đã thi công, sau đây là hình ảnh

Thiếp vàng tượng Lạc Long Quân

Thiếp vàng tượng Lạc Long Quân

 

Thếp vàng 24k tượng phật Di Lạc

 

Thếp vàng Đài Mạt Đà La

 

Thếp vàng 24k nhục thể thiền sư đắc đạo Sùng Phúc Tự

 

Thếp vàng phòng thờ

Thếp vàng đồ thờ 24k

Thếp vàng đồ thờ

 

Thếp vàng đồ thủ công mỹ nghệ

 

thếp vàng thủ công mỹ nghệ